Chuyên Mục

Chương 4 - Kế toán tài chính - Chương Tiền Lương

hoc ke toan, dich vu ke toanKhi học Chương Tiền lương, bạn phải đọc kỹ các nội dung sau đây : 1/ Vai trò của kế toán tiền lương (để biết khi làm kế toán tiền lương thì phải làm những gì!) 2/ Hạch toán chi tiết tiền lương (để biết trong quá trình làm tiền lương, kế toán ghi chép các báo cáo thống kê hay sổ sách...

Xem tiếp...

Chương 3 - Kế toán tài chính - Chương Tài Sản Cố Định

hoc ke toan, dich vu ke toanKhi học Chương TSCĐ, bạn phải đọc kỹ các nội dung sau đây : 1/ Vai trò của kế toán TSCĐ (để biết khi làm kế toán TSCĐ thì phải làm những gì!) 2/ Hạch toán chi tiết TSCĐ (để biết trong quá trình làm TSCĐ, kế toán ghi chép các báo cáo thống kê hay sổ sách nào phục vụ cho việc ghi thông tin TSCĐ lên BCTC) đồng thời theo dõi...

Xem tiếp...

Chương 2 - Kế toán Tài chính - Kế toán Vật liệu - CCDC

Hinh_CayVietVật liệu và Công cụ dụng cụ là loại tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thể tài sản của Doanh nghiệp - đặc biệt là Doanh nghiệp sản xuất. Người làm kế toán VT-CCDC phải thấu hiểu rằng : Nhiệm vụ phải hoàn thành là : Có trách nhiệm hạch toán tổng hợp...

Xem tiếp...

Chương 1 - Kế toán Tài chính - Kế toán Tiền mặt trong Doanh nghiệp

Hinh_CayVietVốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động bao gồm: Tiền mặt tại quỹ; Tiền gửi ở các Ngân hàng, công ty tài chính và tiền đang chuyển. Với tính lưu hoạt cao nhất – vốn bằng tiền được dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp, thực hiện...

Xem tiếp...

Điều chỉnh sai sót kê khai thuế GTGT - vận dụng 01/KHBS và MS-37, MS-38 trên tờ khai 01/GTGT

Dịch vụ kế toán, Dich vu ke toan, Hoc Ke Toan, Học Kế toánLuật Quản lý Thuế ra đời năm 2007, được điều chỉnh bổ sung sau đó vào năm 2011. Theo thời gian, các quy định của Luật này đã đi vào đời sống và ngày càng phát huy vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế đúng với phương châm minh bạch và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, việc tiếp cận và thấu hiểu các quy định không phải lúc nào cũng dễ dàng...

Xem tiếp...

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về Hóa Đơn Điện Tử

Thuế - Kế toán Thuế

Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Xem tiếp...

Nghị Định [Hợp nhất] v/v xử phạt trong lĩnh vực Giá - Phí - Hóa Đơn

hoc ke toan, học kế toán, dịch vụ kế toán, dich vu ke toan-Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/11/2013; được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ sửa đổi...

Xem tiếp...

Thông tư 26/2015 sửa đổi Thông tư 39 về Hóa đơn

hoc ke toan, học kế toán, dịch vụ kế toán, dich vu ke toan- Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:...

Xem tiếp...

Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định vê Hóa đơn

Thuế - Kế toán ThuếNgày 31/03/2014, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 01/06/2014. Thông tư này hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hóa đơn); nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan...

Xem tiếp...
Hỗ Trợ Trực Tuyến
 

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 32 Hôm qua: 333 Tổng truy cập: 379522 Số người đang online: 12

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473 - 028.3932 6341
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Huấn luyện và Đào tạo : 028. 2228 6006 - 0937 609 357

^