Chuyên Mục

Thông tư 10/2014 xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa đơn

Thuế - Kế toán ThuếNgày 17/01/2014, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 10/2014/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 02/03/2014. Trong đó quy định chi tiết các vấn đề liên quan đến xử phạt trong lĩnh vực hóa đơn. Thông tư này hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn, hình thức xử phạt...

Xem tiếp...

CV 18036/BTC-TCT V/v: hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC

Thuế - Kế toán ThuếBộ Tài chính nhận được ý kiến của một số Cục thuế hỏi một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 9299/VPCP-KTTH ngày 29/12/2011, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau...

Xem tiếp...

TT Liên tịch 60/2011 quy định chứng từ hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên đường

Thuế - Kế toán ThuếNgày 12/05/2011 Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công An đã ban hành Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT/ BTC-BCT-BCA và có hiệu lực từ ngày 01/07/2011. Thông tư này hướng dẫn chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường bao gồm: hàng hoá nhập khẩu đang trên đường vận chuyển; đang bày bán...

Xem tiếp...

TT Liên tịch 94/2003 quy định chứng từ hàng hóa lưu thông trên đường

Thuế - Kế toán ThuếNgày 08/10/2003 Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Công An đã ban hành Thông tư liên tịch số 94/2003/TTLT/ BTC-BTM-BCA và có hiệu lực từ ngày 15/10/2003. Căn cứ Chỉ thị số 853/1997/CT-TTg ngày 11/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trong tình hình mới và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

Xem tiếp...

Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC

Thuế - Kế toán ThuếNgày 13/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Theo đó, Thông tư 147 /2016 /TT-BTC bổ sung quy định đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp vừa để bán, để cho thuê theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp phải xác định, tách riêng phần tài sản (diện tích) tài sản để bán, để cho thuê và không được hạch toán là tài sản cố định và không được trích khấu hao.

Xem tiếp...

Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định vê quản lý và khấu hao TSCĐ

Thuế - Kế toán ThuếTài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải... Tài sản cố định vô hình: là những tài sản không có hình thái vật chất...

Xem tiếp...

Thông tư 203/2009/TT-BTC quy định vê quản lý và khấu hao TSCĐ

Thuế - Kế toán ThuếThông tư này áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Chi phí khấu hao tài sản cố định tính theo quy định tại Thông tư này được sử dụng để xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc tính và trích khấu hao theo Thông tư này được thực hiện...

Xem tiếp...

Thông tư 206/2003/TT-BTC quy định vê quản lý và khấu hao TSCĐ

Thuế - Kế toán ThuếĐể tăng cường công tác quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tính đúng, trích đủ số khấu hao tài sản cố định vào chi phí kinh doanh; thay thế, đổi mới máy móc, thiết bị theo hướng áp dụng công nghệ tiên tiến, kỹ thuật hiện đại phù hợp với yêu cầu kinh doanh...

Xem tiếp...
Hỗ Trợ Trực Tuyến
 

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 32 Hôm qua: 333 Tổng truy cập: 379522 Số người đang online: 11

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473 - 028.3932 6341
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Huấn luyện và Đào tạo : 028. 2228 6006 - 0937 609 357

^