Thông tư 96/2015 hướng dẫn Nghị Định 12/2015/NĐ-CP về Thuế TNDN

hoc ke toan, học kế toán, dịch vụ kế toán, dich vu ke toan(26/06/2015) - Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều...

hoc ke toan, học kế toán, dịch vụ kế toán, dich vu ke toan(26/06/2015) - Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014,Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính như sau:

Bạn đọc lưu ý : 

Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều luật điều chỉnh bổ sung các :

1/ Điều 1 : Thuế TNDN

2/ Điều 2 : Thuế TNCN

3/ Điều 3 : Thuế GTGT

4/ Điều 4 : Thuế Tài nguyên

5/ Điều 5 : Quản lý thuế 

Thông tư này (96/2015/TT-BTC) hướng dẫn một số điều của Nghị định 12 và các văn bản liên quan

------------------------------------------------------------------------------------

[Download]

DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ

Email: phunamhai@quantritaichinh.vn - info@quantritaichinh.vn | Fax: 08.3932 6341

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 08.3932 6401 - 08.3932 6473

Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 08.3932 6403 - 0943 197 149 - 0937 609 357

Huấn luyện và Đào tạo : 08. 2228 6006 - 08. 3890 9670

^