Nghị Định 92/2013 hướng dẫn một số điều của Luật Thuế GTGT sửa đổi 2013

pic_thue_GTGTNghị định này quy định chi tiết thi thành khoản 3 điều 1, Khoản 2 khoản 3 điều 2 của Luật Sửa Đổi Bổ Sung một số điều của Luật thuế GTGT ngày 19/06/2013; và điểm 2 khoản 6, Điểm 2b khoản 7 điều 1của Luật Sửa Đổi Bổ Sung một số điều của Luật thuế TNDN ngày 19/06/2013 :

Nội dung : [Download]

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến
 

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 304 Hôm qua: 520 Tổng truy cập: 414512 Số người đang online: 20

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473 - 028.3932 6341
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Huấn luyện và Đào tạo : 028. 2228 6006 - 0937 609 357

^