Nghị Định 209/2013 hướng dẫn Luật Thuế GTGT sửa đổi 2013

pic_thue_GTGTNghị định này quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Sửa Đổi Bổ Sung một số điều của Luật thuế GTGT ngày 19/06/2013; về [Người nộp thuế], [Đối tượng không chịu thuế], [Giá tính thuế], [Thuế suất], [Phương pháp tính thuế], [Khấu trừ thuế], [Hoàn thuế], [Nơi nộp thuế]...

Nội dung : [Download]

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến
 

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 256 Hôm qua: 378 Tổng truy cập: 358741 Số người đang online: 25

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473 - 028.3932 6341
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Huấn luyện và Đào tạo : 028. 2228 6006 - 0937 609 357

^