Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

hoc ke toan, học kế toán, dịch vụ kế toán, dich vu ke toan(27/08/2014) -Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013; Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013; Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Sửa đổi, bổ sung một số điều của : Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 – Hướng dẫn Luật quản lý thuế; 

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 - Hướng dẫn Luật thuế TNCN;

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 – Hướng dẫn Luật thuế GTGT;

Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013;

Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011;

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 – Hướng dẫn Nghị định 51 về Hóa đơn;

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 – Hướng dẫn Luật thuế TNDN;

của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế...

[Download]

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến
 

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 304 Hôm qua: 520 Tổng truy cập: 414512 Số người đang online: 19

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473 - 028.3932 6341
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Huấn luyện và Đào tạo : 028. 2228 6006 - 0937 609 357

^