TT 02/2010/TT-BTC bổ sung TT84/2008 về Thuế TNCN

pic_thue_TNCNBộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2010 ngày 11/01/2010 hướng dẫn bổ sung TT84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định 100/2008/NĐ-CP quy định liên quan đến “Thuế Thu Nhập Cá Nhân” như sau : 1/ Một số khoản không tính vào thu nhập chịu thuế...

pic_thue_TNCNBộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2010 ngày 11/01/2010 hướng dẫn bổ sung TT84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định 100/2008/NĐ-CP quy định liên quan đến “Thuế Thu Nhập Cá Nhân” như sau :

1/ Một số khoản không tính vào thu nhập chịu thuế.

2/ Việc miễn thuế TNCN đối với chuyển nhượng nhà và BĐS.

3/ Các khoản giảm trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

4/ Thủ tục kê khai nộp thuế TNCN trong trường hợp chuyển nhượng hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua nền nhà, mua căn hộ.

5/ Đăng ký, khấu trừ thuế TNCN.


 [Download]

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^