Vấn đề Hóa đơn

TT 78/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật QLT số 38/2019 và ND 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn

Thuế - Kế toán Thuế

Nhằm đẩy mạnh lộ trình triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ. Theo đó có một số điểm đáng chú ý về hóa đơn điện tử như sau:

Xem tiếp...

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về Hóa Đơn Điện Tử

Thuế - Kế toán Thuế

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (sau đây gọi là Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) bao gồm: nội dung hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn điện tử, định dạng hóa đơn điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử và tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Xem tiếp...

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về Hóa Đơn Điện Tử

Thuế - Kế toán Thuế

Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Xem tiếp...

Nghị Định [Hợp nhất] v/v xử phạt trong lĩnh vực Giá - Phí - Hóa Đơn

hoc ke toan, học kế toán, dịch vụ kế toán, dich vu ke toan-Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/11/2013; được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ sửa đổi...

Xem tiếp...

Thông tư 26/2015 sửa đổi Thông tư 39 về Hóa đơn

hoc ke toan, học kế toán, dịch vụ kế toán, dich vu ke toan- Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:...

Xem tiếp...

Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định vê Hóa đơn

Thuế - Kế toán ThuếNgày 31/03/2014, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 01/06/2014. Thông tư này hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hóa đơn); nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan...

Xem tiếp...

Thông tư 10/2014 xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa đơn

Thuế - Kế toán ThuếNgày 17/01/2014, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 10/2014/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 02/03/2014. Trong đó quy định chi tiết các vấn đề liên quan đến xử phạt trong lĩnh vực hóa đơn. Thông tư này hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn, hình thức xử phạt...

Xem tiếp...
Hỗ Trợ Trực Tuyến
 
CongTy PhuNamHai 260 270

TrungTam Daihoc KinhTe 260 270

f and y 260 270
Lead talent 260 270

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 382 Hôm qua: 412 Tổng truy cập: 1181644 Số người đang online: 39

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^