QĐ 234/2003 Ban hành 6 Chuẩn mực Kế toán - Đợt 3

pic_vanbanketoan_cmktCăn cứ  Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Ban hành sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3) có số hiệu và tên gọi sau đây: 1- Chuẩn mực số 05- Bất động sản đầu tư; 2- Chuẩn mực số 07- Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết...

Xem tiếp...

Thông tư 105/2003 Hướng dẫn 6 chuẩn mực kế toán Đợt 2

pic_vanbanketoan_cmktCăn cứ Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2);- Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số  1141TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 và các Thông tư hướng dẫn sửa đổi...

Xem tiếp...

QĐ 165/2002 v/v ban hành 6 chuẩn mực đợt 2

pic_vanbanketoan_cmktBộ Tài chính ban hành Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 v/v Ban hành sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2) có số hiệu và tên gọi sau đây: - Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung; - Chuẩn mực số 06 - Thuê tài sản; - Chuẩn mực số 10 - ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái...

Xem tiếp...

Thông tư 89/2002/TT-BTC hướng dẫn 4 chuẩn mực đợt 1

pic_vanbanketoan_cmktCăn cứ Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1); Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện bốn chuẩn mực kế toán trên áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước...

Xem tiếp...

Danh sách Chuẩn mực Kế toán

pic_vanbanketoan_cmktTính đến nay, Bộ tài chính đã ban hành 26/35 Chuẩn mực kế toán. Đây là những chuẩn mực cần thiết trong công tác kế toán đến thời điểm này. Một số các chuẩn mực khác còn trong giai đoạn biên soạn. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc danh sách sau đây để tiện tham khảo...

Xem tiếp...
Hỗ Trợ Trực Tuyến
 
CongTy PhuNamHai 260 270

TrungTam Daihoc KinhTe 260 270

f and y 260 270
Lead talent 260 270

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 107 Hôm qua: 256 Tổng truy cập: 1152721 Số người đang online: 85

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^