TT 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập dự phòng

pic_vanbanketoan_hdkPhạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tôn kho, dự phòng tôn thât các khoản đâu tư, dự phòng tôn thât nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng làm cơ sở xác định khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Xem tiếp...

Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Hợp Tác Xã

pic_vanbanketoan_bmktBộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 24/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán HTX. Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi là HTX); không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của HTX đối với ngân sách Nhà nước.

Xem tiếp...

TT 89/2013/TT-BTC Bổ sung TT 228/2009 hướng dẫn trích lập dự phòng

pic_vanbanketoan_hdkPhạm vi điều chỉnh:  Sửa đổi Thông tư số 228/2009/TT-BTC  ngày 7 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá...

Xem tiếp...

TT 179/2012/TT-BTC hướng dẫn hạch toán Tỷ Giá Ngoại Tệ

pic_vanbanketoan_hdkPhạm vi điều chỉnh : Thông tư này hướng dẫn việc ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái và việc chuyển đổi báo cáo tài chính các hoạt động ở nước ngoài, các cơ sở ở nước ngoài của doanh nghiệp sang đơn vị tiền tệ kế toán doanh nghiệp Việt Nam...

Xem tiếp...

TT 34/2011/TT-BTC Bổ sung TT 228/2009 hướng dẫn trích lập dự phòng

pic_vanbanketoan_hdkPhạm vi điều chỉnh :  Sửa đổi Thông tư số 228/2009/TT-BTC  ngày 7 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm...

Xem tiếp...

TT 228/2009/TT-BTC hướng dẫn trích lập dự phòng

pic_vanbanketoan_hdk

Phạm vi điều chỉnh : Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức hoạt động sản xuất...

Xem tiếp...

TT 132/2007/TT-BTC hướng dẫn kế toán Sở Giao dịch Chứng khoán

pic_vanbanketoan_hdkĐối tượng áp dụng Thông tư này là Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán khác thành lập và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp theo qui định của pháp luật về chứng khoán (sau đây gọi chung là Sở GDCK)...

Xem tiếp...
Hỗ Trợ Trực Tuyến
 
CongTy PhuNamHai 260 270

TrungTam Daihoc KinhTe 260 270

f and y 260 270
Lead talent 260 270

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 368 Hôm qua: 412 Tổng truy cập: 1181630 Số người đang online: 53

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^