Tài liệu Chiến lược tài chính Quốc Gia

book1Ngày 18/4/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 450/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2020, trong đó đề ra mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ cụ thể cho ngành Tài chính trong giai đoạn 2011-2020. 

Để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ này, Chiến lược tài chính đã đề ra 8 nhóm giải pháp, bao gồm: (1) Nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực tài chính quốc gia; (2) Nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính gắn với quá trình tái c cấu nền tài chính quốc gia; (3) Đổi mới c chế tài chính đối với đ n vị sự nghiệp công cùng với đẩy mạnh đa dạng hoá nguồn lực xã hội phát triển dịch vụ công; (4) Hoàn thiện chính sách, c chế tài chính doanh nghiệp, thực hiện tái cấu trúc DNNN; (5) Phát triển đồng bộ thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; (6) Đẩy mạnh hoạt động hợp tác và chủ động hội nhập quốc tế về tài chính; (7) Nâng cao năng lực và hiệu quả kiểm tra, thanh tra, giám sát và đảm bảo an ninh tài chính quốc gia; (8) Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính; hoàn thiện phư ng thức điều hành chính sách tài chính.

[Download]

Dưới đây là kế hoạch thực hiện trong trung hạn nhằm thực hiện Chiến lược tài chính Quốc gia đến 2016

[Download]

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến
 
CongTy PhuNamHai 260 270

TrungTam Daihoc KinhTe 260 270

f and y 260 270
Lead talent 260 270

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 701 Hôm qua: 397 Tổng truy cập: 1200453 Số người đang online: 27

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^