Tài liệu Tài chính Doanh nghiệp

book1Tài chính doanh nghiệp là các nguồn lực phản ánh trạng tài chính của một doanh nghiệp. Nghiên cứu Tài chính Doanh nghiệp là nhằm tối ưu hóa các nguồn lực tài chính đang hiện hữu và các nguồn lực tài chính có thể hình thành trong tương lai. Việc nghiên cứu Tài chính Doanh nghiệp hướng đến các Sự kiện hay Phát sinh mà các sự kiện hay phát sinh đó có thể ảnh hưởng đến tình hình thành chính doanh nghiệp như : Tiền, Hàng Tồn Kho, Đầu tư, Tài sản cố định, Lợi nhuận, Cổ tức, Chi phí, ..... [...]

[Download]

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến
 
CongTy PhuNamHai 260 270

TrungTam Daihoc KinhTe 260 270

f and y 260 270
Lead talent 260 270

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 706 Hôm qua: 397 Tổng truy cập: 1200458 Số người đang online: 38

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^