Tài liệu Tài chính Doanh nghiệp

book1Tài chính doanh nghiệp là các nguồn lực phản ánh trạng tài chính của một doanh nghiệp. Nghiên cứu Tài chính Doanh nghiệp là nhằm tối ưu hóa các nguồn lực tài chính đang hiện hữu và các nguồn lực tài chính có thể hình thành trong tương lai. Việc nghiên cứu Tài chính Doanh nghiệp hướng đến các Sự kiện hay Phát sinh mà các sự kiện hay phát sinh đó có thể ảnh hưởng đến tình hình thành chính doanh nghiệp như : Tiền, Hàng Tồn Kho, Đầu tư, Tài sản cố định, Lợi nhuận, Cổ tức, Chi phí, ..... [...]

[Download]

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến
 

Trái cây sấy lạnh - thơm ngon và tươi mới

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 89 Hôm qua: 228 Tổng truy cập: 680496 Số người đang online: 15

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473 - 028.3932 6341
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Huấn luyện và Đào tạo : 028. 2228 6006 - 0937 609 357

^