Nghỉ hưu năm 2020 được nhận thêm một khoản tiền

Luật BHXH 2014 có hiệu lực từ ngày 1-1-2016 chính thức thay đổi cách tính lương hưu của người lao động so với Luật BHXH 2006. Theo đó, lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 - 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam. Chính vì vậy, ngày 7-11-2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP nhằm hỗ trợ cho nhóm lao động này bằng cách điều chỉnh lương hưu.

Nghỉ hưu năm 2020 được nhận thêm một khoản tiền
Năm 2020, lao động nữ nghỉ hưu có nhiều quyền lợi hơn so với mặt bằng chung

 

Theo quy định tại điều 3 Nghị định 153/2018/NĐ-CP, mức lương hưu của lao động nữ có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng được xác định như sau: Mức lương hưu thực tế bằng (=) Mức lương hưu tính theo quy định tại Luật BHXH 2014 cộng (+) Mức điều chỉnh.

Trong đó, mức lương hưu tính theo quy định tại Luật BHXH 2014: Mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2% đến mức tối đa bằng 75%.

Mức điều chỉnh: Được tính bằng mức lương hưu nêu trên nhân với tỉ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng BHXH và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu.

Cụ thể:

Thời gian đã đóng BHXH

Tỷ lệ điều chỉnh năm 2020

20 năm

3,64%

20 năm 1 tháng - 20 năm 6 tháng

3,93%

20 năm 7 tháng - 21 năm

4,21%

21 năm 1 tháng - 21 năm 6 tháng

4,48%

21 năm 7 tháng - 22 năm

4,75%

22 năm 1 tháng - 22 năm 6 tháng

5,00%

22 năm 7 tháng - 23 năm

5,25%

23 năm 1 tháng - 23 năm 6 tháng

5,48%

23 năm 7 tháng - 24 năm

5,71%

24 năm 1 tháng - 24 năm 6 tháng

5,94%

24 năm 7 tháng - 25 năm

6,15%

25 năm 1 tháng - 25 năm 6 tháng

5,45%

25 năm 7 tháng - 26 năm

4,78%

26 năm 1 tháng - 26 năm 6 tháng

4,12%

26 năm 7 tháng - 27 năm

3,48%

27 năm 1 tháng - 27 năm 6 tháng

2,86%

27 năm 7 tháng - 28 năm

2,25%

28 năm 1 tháng - 28 năm 6 tháng

1,67%

28 năm 7 tháng - 29 năm

1,10%

29 năm 1 tháng - 29 năm 6 tháng

0,54%

Ví dụ: Năm 2020, bà A 55 tuổi và có 25 năm đóng BHXH, đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH là 5.200.000 đồng/tháng. Mức lương hưu bà A nhận được nếu nghỉ hưu vào năm 2020 được tính như sau: Mức lương hưu tính theo quy định của Luật BHXH 2014: 15 năm đóng BHXH = 45%; 10 năm còn lại = 10 x 2% = 20%. Tổng là 45% + 20% = 65%. Chỉ với cách tính này, lương hưu bà A nhận được sẽ bằng 65% x 5.200.000 đồng/tháng = 3.380.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, với 25 năm đóng BHXH, bà còn được nhận thêm một khoản tiền hỗ trợ với tỉ lệ 6,15% và bằng 6,15% x 3.380.000 đồng/tháng = 207.870 đồng/tháng. Như vậy, mức lương hưu thực tế của bà A bằng 3.380.000 đồng/tháng + 207.870 đồng/tháng = 3.587.870 đồng/tháng.

Lưu ý, mức lương hưu của những lao động còn lại vẫn được tính theo quy định của Luật BHXH hiện hành, không được hỗ trợ thêm.

VietnamnetNews

Hỗ Trợ Trực Tuyến
 
CongTy PhuNamHai 260 270

TrungTam Daihoc KinhTe 260 270

f and y 260 270
Lead talent 260 270

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 0 Hôm qua: 584 Tổng truy cập: 1006260 Số người đang online: 0

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^