Nghị định số 123/2020/NĐ-CP qui định về hoá đơn điện tử

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP qui định về hoá đơn điện tử, vừa được Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020, trong đó, có hai nội dung quan trọng đáng được Doanh nghiệp quan tâm.

Cụ thể,Điều 59, Nghị định 123/2020, qui định hiệu lực thi hành như sau:

       * Bãi bỏ khoản 2, Điều 35, Nghị định 119/2018/NĐ-CP( về việc bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện xong hoá đơn điện tử, chậm nhất vào ngày 1/11/2020.). Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01/7/2022.

        *Bãi bỏ khoản 4, Điều 35, Nghị định 119/2018/NĐ-CP (về việc chấm dứt hiệu lực pháp luật của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP, kể từ ngày 1/11/2020).

        Các Nghị định 51/2010/NĐ-CP-  số 04/2014/NĐ-CPvà số 119/2018/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2022.

Như vậy, không còn bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 1.11.2020.

Nghị định 123/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7.2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 1.7.2022.

Cổng Thông Tin Chính Phủ.
Hỗ Trợ Trực Tuyến
 

Trái cây sấy lạnh - thơm ngon và tươi mới

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 641 Hôm qua: 247 Tổng truy cập: 783033 Số người đang online: 27

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^