Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về Quản Trị Công Ty đối với CTY Đại Chúng

Dich vu ke toan, Dịch vụ kế toán, học kế toán, hoc ke toanThông tư này quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 34, Điều 6 Luật Chứng khoán. 2. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. 3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Nội dung quy định tại Thông ty tư

Biểu mẫu kèm theo Thông tư

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến
 
CongTy PhuNamHai 260 270

TrungTam Daihoc KinhTe 260 270

f and y 260 270
Lead talent 260 270

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 379 Hôm qua: 412 Tổng truy cập: 1181641 Số người đang online: 18

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^