Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế TNDN sửa đổi 2013

dich vu ke toan, dịch vụ kế toán, hoc ke toan, học kế toánCăn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013; Thông tư này hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ 02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi. Thay thế Thông tư số 123/2012/TT-BTC.

Nội dung : [Download]

Hỗ Trợ Trực Tuyến
 
CongTy PhuNamHai 260 270

TrungTam Daihoc KinhTe 260 270

f and y 260 270
Lead talent 260 270

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 581 Hôm qua: 634 Tổng truy cập: 1006257 Số người đang online: 11

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^