Chương 3 - Kế toán tài chính - Chương Tài Sản Cố Định

Khi học Chương TSCĐ, bạn phải đọc kỹ các nội dung sau đây :

1/ Vai trò của kế toán TSCĐ (để biết khi làm kế toán TSCĐ thì phải làm những gì!)

2/ Hạch toán chi tiết TSCĐ (để biết trong quá trình làm TSCĐ, kế toán ghi chép các báo cáo thống kê hay sổ sách nào phục vụ cho việc ghi thông tin TSCĐ lên BCTC) đồng thời theo dõi Hồ Sơ TSCĐ như thế nào!

3/ Hạch toán Tổng hợp Tăng - Giảm TSCĐ (Để biết cách ghi nhận lên Báo cáo Tài chính các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ)

4/ Các hạch toán khác liên quan đến Góp vốn bằng TSCĐ, Thanh Lý TSCĐ, TSCĐ sử dụng nội bộ.

[Download]

 

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473 - 028.3932 6341
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Huấn luyện và Đào tạo : 028. 2228 6006 - 0937 609 357

^