Chương 5 - Kế toán tài chính - Chương Chi Phí Giá Thành

Khi học Chương Kế toán Chi Phí và Tính giá thành, bạn phải đọc kỹ các nội dung sau đây :

1/ Cách thức ghi nhận chi phí nói chung, và chi phí "dành cho sản xuất" nói riêng.

2/ Quá trình tập hợp chi phí để phục vụ tính giá thành sản phẩm.

3/ Cách tính giá trị sản phẩm dở dang.

4/ Cách tính giá thành sản phẩm.

[Download]

 

 

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473 - 028.3932 6341
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Huấn luyện và Đào tạo : 028. 2228 6006 - 0937 609 357

^