Chương 2 - Phương pháp Chứng từ

Hinh_CayVietChúng ta đã hoàn thành Chương 1. Nội dung cơ bản của Chương 1 bao gồm : 1/ Nhấn mạnh vai trò, chức năng và nhiệm vụ của hạch toán kế toán. 2/ Một số khái niệm kế toán và một số nguyên tắc kế toán. 3/ Bạn chuẩn bị lưu tâm trước với các phương pháp kế toán. Trong chương này bạn chỉ nên lưu tâm thôi, vì chưa phải là lúc áp dụng. Một kế toán muốn làm kế toán cho tốt, anh ta phải có một số nguyên tắc cần tuân thủ và phải có các phương pháp trong quá trình làm.

Bây giờ chúng ta bàn đến Chương 2. Chương 2 trình bày Phương pháp đầu tiên của Kế toán là Phương pháp chứng từ. Bạn cần biết chứng từ là một minh chứng cho một nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thế nên chứng từ là một phương pháp trong quá trình làm kế toán của một Kế Toán Viên.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Nội dung Lý Thuyết Chương 2

+ Bài tập Chương 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hỗ Trợ Trực Tuyến
 

TÀI LIỆU KẾ TOÁN TÀI CHÍNH -

TÀI LIỆU NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN -

Trái cây sấy lạnh - thơm ngon và tươi mới

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 210 Hôm qua: 322 Tổng truy cập: 678498 Số người đang online: 8

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473 - 028.3932 6341
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Huấn luyện và Đào tạo : 028. 2228 6006 - 0937 609 357

^