Chương 1 - Kế toán Tài chính - Kế toán Tiền mặt trong Doanh nghiệp

Hinh_CayViet

Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động bao gồm: Tiền mặt tại quỹ; Tiền gửi ở các Ngân hàng, công ty tài chính và tiền đang chuyển. Với tính lưu hoạt cao nhất – vốn bằng tiền được dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp, thực hiện việc mua sắm hoặc thanh toán chi phí.

Việc nghiên cứu "Kế toán bằng tiền" không chỉ dừng lại ở mức độ hạch toán kế toán vốn bằng tiền, kế toán cần phải tham khảo thêm các vấn đề liên quan đến tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền, quy trình thực hiện kế toán vốn bằng tiền và các báo cáo liên quan đến vốn bằng tiền.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Nội dung Lý Thuyết Chương 1

+ Bài tập 1.

+ Bài tập 2.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hỗ Trợ Trực Tuyến
 

TÀI LIỆU KẾ TOÁN TÀI CHÍNH -

TÀI LIỆU NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN -

Trái cây sấy lạnh - thơm ngon và tươi mới

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 106 Hôm qua: 494 Tổng truy cập: 664860 Số người đang online: 13

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473 - 028.3932 6341
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Huấn luyện và Đào tạo : 028. 2228 6006 - 0937 609 357

^