Chương 2 - Kế toán Tài chính - Kế toán Vật liệu - CCDC

Hinh_CayVietVật liệu và Công cụ dụng cụ là loại tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thể tài sản của Doanh nghiệp - đặc biệt là Doanh nghiệp sản xuất. Người làm kế toán VT-CCDC phải thấu hiểu rằng : Nhiệm vụ phải hoàn thành là : Có trách nhiệm hạch toán tổng hợp tăng giảm Vật tư - CCDC, ngoài ra phải biết nắm vững các thông tin chi tiết (số lượng, đơn giá, thành tiền) của vật tư đang tồn kho, của CCDC đang tồn kho hoặc nếu CCDC đang sử dụng thì phải năm vững thông tin thời gian phân bổ, giá trị phân bổ hàng kỳ, số đã phân bổ và số còn lại chờ phân bổ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Nội dung Lý Thuyết Chương 2

+ Bài tập 2.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hỗ Trợ Trực Tuyến
 

TÀI LIỆU KẾ TOÁN TÀI CHÍNH -

TÀI LIỆU NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN -

Trái cây sấy lạnh - thơm ngon và tươi mới

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 43 Hôm qua: 177 Tổng truy cập: 677717 Số người đang online: 5

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473 - 028.3932 6341
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Huấn luyện và Đào tạo : 028. 2228 6006 - 0937 609 357

^