Thông tư 26/2015 hướng dẫn Nghị Định 12/2015/NĐ-CP về Thuế GTGT

hoc ke toan, học kế toán, dịch vụ kế toán, dich vu ke toan(31/03/2015) - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

Bạn đọc lưu ý : 

Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều luật điều chỉnh bổ sung các :

1/ Điều 1 : Thuế TNDN

2/ Điều 2 : Thuế TNCN

3/ Điều 3 : Thuế GTGT

4/ Điều 4 : Thuế Tài nguyên

5/ Điều 5 : Quản lý thuế 

Thông tư này (26/2015/TT-BTC) hướng dẫn một số điều của Nghị định 12 và điều chỉnh bổ sung Thông tư 39/2014 (vê hóa đơn)

1/ Điều 1 : Hướng dẫn Nghị Định 12 về Thuế GTGT

2/ Điều 2 : Hướng dẫn Nghị Định 12 về Quản lý Thuế

3/ Điều 3 : Sửa đổi thông tư 39/2014 hướng dẫn Nghị định 51 về hóa đơn chứng từ.

------------------------------------------------------------------------------------

[Download]

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến
 

Trái cây sấy lạnh - thơm ngon và tươi mới

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 644 Hôm qua: 247 Tổng truy cập: 783036 Số người đang online: 30

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^