Thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi Thuế GTGT - TNDN - TNCN

Bạn đọc lưu ý : 

(16/03/2018) - Thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi một số điều trong các thông tư hướng dẫn Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN

Điều 1 : Sửa đổi Khoản 23 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016) - Thuế GTGT

Điều 2 : Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016) - Thuế GTGT

Điều 3 : Sửa đổi, bổ sung tiết e điểm 2.2, tiết b điểm 2.6, điểm 2.11 và điểm 2.30 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày

22/6/2015 ) - Thuế TNDN

Điều 4 :  Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính - Thuế TNCN

------------------------------------------------------------------------------------

[Download

Hỗ Trợ Trực Tuyến
 
CongTy PhuNamHai 260 270

TrungTam Daihoc KinhTe 260 270

f and y 260 270
Lead talent 260 270

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 725 Hôm qua: 397 Tổng truy cập: 1200477 Số người đang online: 18

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^