Kế toán cho người đi làm hoặc ôn tập

Chương 5 - Kế toán tài chính - Chương Chi Phí Giá Thành

hoc ke toan, dich vu ke toanKhi học Chương Kế toán Chi Phí và Tính giá thành, bạn phải đọc kỹ các nội dung sau đây : 1/ Cách thức ghi nhận chi phí nói chung, và chi phí "dành cho sản xuất" nói riêng. 2/ Quá trình tập hợp chi phí để phục vụ tính giá thành sản phẩm. 3/ Cách tính giá trị sản phẩm dở dang...

Xem tiếp...

Chương 4 - Kế toán tài chính - Chương Tiền Lương

hoc ke toan, dich vu ke toanKhi học Chương Tiền lương, bạn phải đọc kỹ các nội dung sau đây : 1/ Vai trò của kế toán tiền lương (để biết khi làm kế toán tiền lương thì phải làm những gì!) 2/ Hạch toán chi tiết tiền lương (để biết trong quá trình làm tiền lương, kế toán ghi chép các báo cáo thống kê hay sổ sách...

Xem tiếp...

Chương 3 - Kế toán tài chính - Chương Tài Sản Cố Định

hoc ke toan, dich vu ke toanKhi học Chương TSCĐ, bạn phải đọc kỹ các nội dung sau đây : 1/ Vai trò của kế toán TSCĐ (để biết khi làm kế toán TSCĐ thì phải làm những gì!) 2/ Hạch toán chi tiết TSCĐ (để biết trong quá trình làm TSCĐ, kế toán ghi chép các báo cáo thống kê hay sổ sách nào phục vụ cho việc ghi thông tin TSCĐ lên BCTC) đồng thời theo dõi...

Xem tiếp...

Chương 2 - Kế toán Tài chính - Kế toán Vật liệu - CCDC

Hinh_CayVietVật liệu và Công cụ dụng cụ là loại tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thể tài sản của Doanh nghiệp - đặc biệt là Doanh nghiệp sản xuất. Người làm kế toán VT-CCDC phải thấu hiểu rằng : Nhiệm vụ phải hoàn thành là : Có trách nhiệm hạch toán tổng hợp...

Xem tiếp...

Chương 1 - Kế toán Tài chính - Kế toán Tiền mặt trong Doanh nghiệp

Hinh_CayVietVốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động bao gồm: Tiền mặt tại quỹ; Tiền gửi ở các Ngân hàng, công ty tài chính và tiền đang chuyển. Với tính lưu hoạt cao nhất – vốn bằng tiền được dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp, thực hiện...

Xem tiếp...
CongTy PhuNamHai 260 270

TrungTam Daihoc KinhTe 260 270

f and y 260 270
Lead talent 260 270

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^