Thuế Thu nhập Doanh nghiệp

Nghị định số 92/2021/NĐ-CP giảm 30% thuế TNDN năm 2021

hoc ke toan, học kế toán, dịch vụ kế toán, dich vu ke toan(30/10/2021) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Nghị định đặc biệt chú trọng đến việc tạo điều kiện cho người nộp thuế nhờ việc đơn giản trình tự, thủ tục của NNT trong quá trình thực hiện miễn, giảm thuế.

Xem tiếp...

Nghị định số 57/2021/NĐ-CP bổ sung quy định ưu đãi thuế Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

hoc ke toan, học kế toán, dịch vụ kế toán, dich vu ke toan(25/06/2021) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2021/NĐ-CP về bổ sung quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Vậy dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sẽ được ưu đãi thuế ra sao?

Xem tiếp...

NĐ 114/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành NQ 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm 30% thuế TNDN

hoc ke toan, học kế toán, dịch vụ kế toán, dich vu ke toan(25/09/2020) - Nghị định số 114/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Xem tiếp...

Công văn 4238/TCT-CS của Tổng Cục Thuế - TT130/2016 - Thuế GTGT,TTĐB,TNDN,QLT

hoc ke toan, học kế toán, dịch vụ kế toán, dich vu ke toan, dich vu ke khai thue[20/09/2016] Ngày 12/8/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số Điều tại các Thông tư về thuế. Một số nội dung mới của Thông tư số 130/2016/TT-BTC như sau:

Xem tiếp...

Công Văn 2512/TCT-CS của Tổng Cục Thuế giới thiệu các nội dung mới của TT 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN.

hoc ke toan, học kế toán, dịch vụ kế toán, dich vu ke toan(27/06/2015) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi...

Xem tiếp...
Hỗ Trợ Trực Tuyến
 
CongTy PhuNamHai 260 270

TrungTam Daihoc KinhTe 260 270

f and y 260 270
Lead talent 260 270

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 725 Hôm qua: 397 Tổng truy cập: 1200477 Số người đang online: 16

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^