Quyết định 959/QĐ-BHXH thay thế Quyết định 1111/QĐ-BHXH về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN

học kế toán, hoc ke toan, dich vu ke toan, dịch vụ kế toánBảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 959/QĐ-BHXH thay thế Quyết định 1111/QĐ-BHXH về quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT...


 Nội dung quyết định 959/QĐ-BHXH Việt Nam

Quyết định 959/QĐ-BHXH bao gồm 4 chương với 35 điều quy định chi tiết về việc quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Cụ thể:

 • Điều 1:Phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Phân cấp quản lý

Chương II Đối tượng, mức đóng và phương thức đóng

Mục 1 Bảo hiểm xã hội bắt buộc

 • Điều 4. Đối tượng tham gia
 • Điều 5. Mức đóng và trách nhiệm đóng
 • Điều 6. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc
 • Điều 7. Phương thức đóng

Mục 2 Bảo hiểm xã hội tự nguyện

 • Điều 8. Đối tượng tham gia
 • Điều 9. Mức đóng
 • Điều 10. Phương thức đóng
 • Điều 11. Thòi điểm đóng
 • Điều 12. Hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện

Mục 3 Bảo hiểm thất nghiệp

 • Điều 13. Đối tượng tham gia
 • Điều 14. Mức đóng và trách nhiệm đóng
 • Điều 15. Tiền lương tháng đóng BHTN
 • Điều 16. Phương thức đóng

Mục 4 Bảo hiểm y tế

 • Điều 17. Đối tượng tham gia BHYT
 • Điều 18. Mức đóng, trách nhiệm đóng BHYT của các đối tượng
 • Điều 19. Phương thức đóng BHYT
 • Điều 20. Hoàn trả tiền đóng BHYT

CHƯƠNG III HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

Mục 1: Hồ sơ tham gia, đóng BHXH, BHYT, BHTN

 • Điều 21. Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến
 • Điều 22. Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng
 • Điều 23. Truy thu BHXH, BHYT, BHTN
 • Điều 24. Người lao động có thời hạn ử nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc
 • Điều 25. Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995
 • Điều 26. Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện
 • Điều 27. Tham gia BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
 • Điều 28. Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng

Mục 2 Hồ sơ cấp lại sổ BHXH, THẺ BHYT và điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

 • Điều 29. Cấp lại sổ BHXH, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

Mục 3 Thời hạn giải quyết hồ sơ

 • Điều 30. Thu BHXH, BHYT, BHTN
 • Điều 31. Cấp sổ BHXH
 • Điều 32. Cấp thẻ BHYT

CHƯƠNG IV QUY TRÌNH THU; CẤP SỎ BHXH, THẺ BHYT

 • Điều 33. Người tham gia
 • Điều 34. Đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, Đại lý thu và cơ quan quản lý đối tượng
 • Điều 35. Cơ quan BHXH tỉnh/huyện

 [Download]

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến
 
CongTy PhuNamHai 260 270

TrungTam Daihoc KinhTe 260 270

f and y 260 270
Lead talent 260 270

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 77 Hôm qua: 203 Tổng truy cập: 1086645 Số người đang online: 21

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^