Thông tư 244/2009/TT-BTC sửa đổi Chế độ kế toán theo QĐ-15

THONGTUBộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 trong đó thay đổi một số mục liên quan đến Chế độ kế toán doanh nghiệp (ban hành kèm theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC). Những điểm chính bao gồm việc thay đổi các tài khoản quỹ (loại 4) thành phải trả (loại 3).

Các nội dung đề cập như sau :

1/ Chế độ kế toán áp dụng cho nhà thầu nước ngoài.

2/ Nộp BCTC đối với các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghệ cao.

3/ Đơn vị tiền tệ trên BCTC.

4/ Quy đổi đơn vị tiền tệ và thuyết minh BCTC liên quan đến quy đổi tiền tệ.

5/ Kế toán Chi phí phát hành Cổ phiếu.

6/ Kế toán phát hành CP thưởng.

7/ Kế toán tăng giảm vốn đầu tư.

8/ Bổ sung TK 5118 – Doanh thu khác

9/ Bổ sung TK 3389 - Bảo hiểm thất nghiệp

10/ Đổi 431 thành 353.

- 3531 : Quỹ khen thưởng

- 3532 : Quỹ phúc lợi

- 3533 : Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

- 3534 : Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành CTY (chuyển từ 418)

11/ Bổ sung Tài khoản 356 - Quỹ phát triển khoa học công nghệ

- 3561 : Quỹ PT-KHCN

- 3562 : Quỹ PT-KHCN đã hình thành TSCĐ

12/ Doanh thu 512 liên quan đến hàng hóa tiêu dùng nội bộ.

13/ Góp vốn liên doanh bằng Tài sản phi tiền tệ.

14/ Kế toán đánh giá lại Tài sản dùng 711 và 811, không dùng 412 nữa.

15/ Sửa đổi một số chỉ tiêu trên bảng CĐKT.

16/ Bổ sung TK 417 - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.


Bạn đọc có thể [download] thông tư tại đây. Nhấn [Download BCTC] để xem lại mẫu BCTC mới mà chúng tôi điều chỉnh theo Thông tư 244/2009.

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến
 
CongTy PhuNamHai 260 270

TrungTam Daihoc KinhTe 260 270

f and y 260 270
Lead talent 260 270

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 748 Hôm qua: 397 Tổng truy cập: 1200500 Số người đang online: 13

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^