Luật 106/2016 bổ sung Luật thuế GTGT - TTĐB - Quản lý thuế

hoc ke toan, học kế toán, dịch vụ kế toán, dich vu ke toan(03/05/2016) - Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của : [Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13], [Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 70/2014/QH13], [Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13].

Bạn đọc lưu ý : 

Luật này điều chỉnh các Luật  :

1/ Điều 1 : Thuế GTGT

2/ Điều 2 : Thuế TTĐB (quan trọng do điều chỉnh cách tính thuế ở khâu bán ra)

3/ Điều 3 : Quản lý thuế 

------------------------------------------------------------------------------------

[Download]

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến
 

Trái cây sấy lạnh - thơm ngon và tươi mới

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 140 Hôm qua: 239 Tổng truy cập: 808108 Số người đang online: 10

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^