CV336-01/2014 - Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2013

hoc ke toan, học kế toán, dịch vụ kế toán, dich vu ke toanTổng Cục Thuế vừa có công văn hỏa tốc Số 336 - ngày 24/01/2014, gửi Cục Thuế các Tỉnh, TP trực thuộc Trung ương v/v hướng dẫn cụ thể công tác quyết toán thuế TNCN năm 2013. Theo đó, để đảm bảo việc quyết toán và tiếp nhận hồ sơ quyết toán thống nhất theo quy định Pháp luật, các nội dung hướng dẫn cụ thể như sau :

(Tóm lược)

1/ Đơn vị chi trả thu nhập phải kê khai quyết toán thuế TNCN cho người làm công có ủy quyền cho Đơn vị chi trả thu nhập kê khai thuế, bất kể có khấu trừ thuế TNCN hay không. Cá nhân làm công ủy quyền trong một số trường hợp được ủy quyền nhưng một số trường hợp không được ủy quyền (thao khảo bên dưới).

2/ Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán đã khấu trừ 0.1% nếu không có nhu cầu quyết toán theo thuế suất 20% thì không cần quyết toán lại.

3/ Điều kiện ủy quyền :

+ Cá nhân làm công trong DN từ 3 tháng trở lên chỉ có thu nhập 1 nơi thì làm ủy quyền cho đơn vị chi trả thu nhập.

+ Cá nhân làm công trong DN từ 3 tháng trở lên, mà còn có thu nhập nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10trđ và đã khấu trừ 10% hoặc 20% thì được quyền ủy quyền quyết toán tại DN, và DN chỉ quyết toán phần mà DN đã chi trả. Nếu có nhu cầu quyết toán thu nhập các nơi thì tự quyết toán.

+ Cá nhân làm công trong DN từ 3 tháng trở lên, mà còn có thu nhập cho thuê nhà bình quân tháng trong năm không quá 20trđ và đã kê khai thuế cho hoạt động này thì được quyền ủy quyền quyết toán tại DN, và DN chỉ quyết toán phần mà DN đã chi trả. Nếu có nhu cầu quyết toán thu nhập các nơi thì tự quyết toán.

4/ TRường hợp không được ủy quyền :

+ Dù có đủ điều kiện ủy quyền cho Tổ chức chi trả thu nhập (DN) quyết toán thay, nhưng DN đã cấp [Chứng từ khấu trừ thuế] rồi thì không được ủy quyền nữa, ngoại trừ DN thu hồi chứng từ khấu trừ thuế.

+ Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai mà không có thu nhập thường xuyên, dù đã khấu trừ 10% hay 20% đối với các khoản thu nhập đó.

+ Có thu nhập thường xuyên nhưng các khoản thu vãng lai chưa được khấu trừ thuế.

+ Cá nhân có thu nhập thường xuyên, có thu nhập vãng lai, có thu nhập từ cho thuê nhà thì không được ủy quyền quyết toán thuế.

[Xem văn bản]

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến
 
CongTy PhuNamHai 260 270

TrungTam Daihoc KinhTe 260 270

f and y 260 270
Lead talent 260 270

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 76 Hôm qua: 361 Tổng truy cập: 937255 Số người đang online: 6

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^