Thông tư 26/2015 hướng dẫn Nghị Định 12/2015/NĐ-CP về Quản lý Thuế

hoc ke toan, học kế toán, dịch vụ kế toán, dich vu ke toan- Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014) như sau:

Bạn đọc lưu ý : 

Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều luật điều chỉnh bổ sung các :

1/ Điều 1 : Thuế TNDN

2/ Điều 2 : Thuế TNCN

3/ Điều 3 : Thuế GTGT

4/ Điều 4 : Thuế Tài nguyên

5/ Điều 5 : Quản lý thuế 

Thông tư này (26/2015/TT-BTC) hướng dẫn một số điều của Nghị định 12 và điều chỉnh bổ sung Thông tư 39/2014 (vê hóa đơn)

1/ Điều 1 : Hướng dẫn Nghị Định 12 về Thuế GTGT

2/ Điều 2 : Hướng dẫn Nghị Định 12 về Quản lý Thuế

3/ Điều 3 : Sửa đổi thông tư 39/2014 hướng dẫn Nghị định 51 về hóa đơn chứng từ.

------------------------------------------------------------------------------------

[Download]

Hỗ Trợ Trực Tuyến
 
CongTy PhuNamHai 260 270

TrungTam Daihoc KinhTe 260 270

f and y 260 270
Lead talent 260 270

Lượt Truy Cập

Hôm nay: 79 Hôm qua: 203 Tổng truy cập: 1086647 Số người đang online: 30

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^