Phụ lục : Danh mục Chứng từ - Báo Cáo Tài chính - Bài tập thực hành trên máy tính

Chúng ta đã hoàn thành Chương 7. Nội dung chính trong Chương 7 cơ bản kết thúc Học Phần Nguyên Lý Kế Toán. Để hoàn thiện những kỹ năng kế toán, đòi hỏi chúng ta cần phải am hiểu :

1/ Những chứng từ của Chế độ kế toán,
2/ Những báo cáo của chế độ kế toán,
3/ Các Bài tập từ đơn giản đến phức tạp.
Lời khuyên : Là người mới học kế toán, bạn cần đọc kỹ tài liệu này. Thông thường thì theo thời gian nhiều năm làm kế toán, nhiều nhân viên kế toán tỏ ra bối rối khi bàn về chế độ chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán không chỉ là "hóa đơn bán hàng", chứng từ kế toán còn nhiều loại khác nữa và việc nhận diện hoặc phân loại chứng từ kế toán là khâu quan trọng khi thiết lập quy trình kế toán hoặc kiểm tra kế toán.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Phụ lục : Danh mục Chứng từ - Báo Cáo Tài chính - Bài tập thực hành trên máy tính
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

CongTy PhuNamHai 260 270

TrungTam Daihoc KinhTe 260 270

f and y 260 270
Lead talent 260 270

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^