Chương 3 - Phương pháp Tài khoản Kế toán

Chúng ta đã hoàn thành Chương 2. Chương 2 trình bày Phương pháp đầu tiên của Kế toán là Phương pháp chứng từ. Bạn cần biết chứng từ là một minh chứng cho một nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thế nên chứng từ là một phương pháp trong quá trình làm kế toán của một Kế Toán Viên.

Bây giờ chúng ta bàn đến Chương 3. Chương 3 trình bày phương pháp Tài khoản kế toán. Để phản ánh một nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán ghi nhận nghiệp vụ dưới dạng tài khoản. Ví dụ : Chi tiền mua một tài sản nào đó (như nguyên vật liệu chẳng hạn), kế toán ghi giảm tiền và tăng nguyên vật liệu. Trong đó, "tiền" và "nguyên vật liệu" là 2 trong số nhiều tài khoản của kế toán.

Bạn cần biết điều này khi bắt đầu vào đọc Chương Tài Khoản kế toán. Khi phản ánh một nghiệp vụ, một hạng mục này có thể tăng và một hạng mục khác có thể giảm. Các hạng mục đó được xem là những tài khoản kế toán. Tất nhiên số lượng các tài khoản (các hạng mục) có giới hạn, nên Bộ Tài Chính ban hành một hệ thống các tài khoản kế toán thống nhất. Một số khoản mục phát sinh bạn có thể không so được với tên cụ thể trong hệ thống tài khoản, khi đó bạn vận dụng một tên tài khoản nào đó được xem là phù hợp để ghi nhận nghiệp vụ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Nội dung Lý Thuyết Chương 3
+ Bài tập Chương 3

 

CongTy PhuNamHai 260 270

TrungTam Daihoc KinhTe 260 270

f and y 260 270
Lead talent 260 270

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dịch vụ và Tư vấn Thuế - Kế toán : 028.3932 6401 - 028.3932 6473
Tư vấn Quản lý và Nhà Thầu : 028.3932 6403 - 0945 168 743
Tư vấn Tổ chức và nhân sự : 028.3932 6341028.3890 9670

^